Menu

   Intranet

Produkter

Våra produkter

 • Fasadvägg, isolerade väggar

  Dessa tillverkas för bostäder, industri och offentliga byggnader. Här tillverkas såväl sandwichväggar som halvsandwichväggar med eller utan fönstermontage.

 • Massivvägg

  För bostäder, industri och offentliga byggnader.

 • Balkonger, loftgångar

  Balkonger, loftgångar och även terrassplattor produceras vid önskemål.

 • Sockelelement

  Sockelelement kan produceras för hallbyggnationer

 • Pelare och balkar

  Vi tillverkar pelare med runda resp rektangulära tvärsnitt  och balkar anpassat efter kundens önskemål till det aktuella projektet.

 • Övriga element

  Prefabbolaget kan även erbjuda övriga prefabelement på förfrågan.

Kvalitet

CE-märket är EUs märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Deklarationen sker dels genom en tillverkardeklaration som skall kunna uppvisas för myndigheterna när den efterfrågas, dels genom en CE-märkes information som skall åtfölja produkten.

Certifikat

BBC-märkning är Nordcerts certifiering för produkter inom betong och ballast

Nordisk Miljömärkning

Följande produkter är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande:

Sandwichväggar          (EPS, PIR, Kooltherm)

Halvsandwichväggar  (EPS, PIR, Kooltherm)

Massiva betongväggar

Balkonger, loftgångar

Pelare

Balk

Sunda hus

Våra produkter registrerade hos

♦Sandwichvägg med cellplastisolering
♦Halvsandwichvägg med cellplastisolering
♦Sandwichvägg med PIR-isolering
♦Halvsandwichvägg med PIR-isolering
♦Halvsandwichvägg med Kooltherm-isolering
​♦Massiva betongväggar
♦Balkonger
♦Pelare
♦Balk

Byggvarubedömningen

Våra produkter registrerade hos Byggvarubedömningen

♦Halvsandswichvägg med cellplastisolering
♦Halvsandswichvägg med PIR-isolering
♦Halvsandswichvägg med Kooltherm-isolering
♦Massiv betongvägg
♦Balkonger